تماس با ما

تماس با ما

با ما در تماس باشید

stoneshokooh97@gmail.com

مدیر داخلی ۰۹۱۳۷۳۷۳۴۲۵ مهندس آذر

تلفن های تماس

مدیرعامل ۰۹۱۲۹۳۷۹۵۷۲ مهندس رستمی

دفتر مرکزی

۰۳۱۳۲۶۸۰۵۴۱

کارشناس ۰۹۱۳۷۳۷۳۴۲۵ مهندس آذر

آدرس شرکت

ایران، اصفهان، خیابان هشت بهشت شرقی

مجتمع اداری ایلیا ، طبقه پایین ، واحد ۱۴